De Doopsgezinde Gemeente Almere (DGA) en Stichting inloophuis De Ruimte zijn twee doopsgezinde organisaties die met elkaar verbonden zijn door hun achtergrond, geloofsovertuiging en vestigingsplaats.  
De DGA en De Ruimte willen zich inzetten voor vrede en vredesprojecten. Ook het ondersteunen van zwakkeren in onze (Almeerse) samenleving is een belangrijk beleidspunt.
Het opzetten van deze cursus (zonder winstoogmerk) is volgens ons een praktische invulling van waar we in geloven en is in eerste instantie bedoeld als dienst aan de (inwoners van de) gemeente Almere.

Hoewel de DGA en De Ruimte een christelijke achtergrond hebben, is de cursus seculier van aard en gericht op alle geinteresseerden, ongeacht je levensbeschouwelijke achtergrond.