Als polarisatie dichtbij komt –  16 september 2023

Op 16 september organiseerde stuurgroep Geweldloos Communiceren samen met PKN wijkgemeente Almere Haven een middag rond het thema polarisatie, i.s.m de School van Vrede en het Huis van vrede. Caroline in ’t Veld vatte de verschillende elementen (de lezing). en het vijftal workshops) en de sfeer goed samen in een lied.

Vredesweek 2023 – Als polarisatie dichtbij komt
Lied: Laat vrede hoorbaar zijn

Copyright Caroline In ’t Veld en Johan Fransen

In communicatie hier verbonden
Want iedereen hoort erbij
Van vechtgespek naar iets ronders
Wil niet altijd eenvoudig zijn

We maken nieuwere tradities
En weten wat helpt voor het gevoel
Maar ’t is moeilijk weg te slikken soms
Veel leren voor een hoger doel

Refrein:
Wat brengt het ons
Wat brengt de wereld
In het tumult dat ons
Zo vaak hard overstemt
Wat brengt het ons
Wat brengt het de wereld
Laat vrede hoorbaar zijn
In de muziek van dit moment

Iedereen kent de verhalen
Een gesprek dat flink ontspoort
Je schaamt je rot, je baalt ervan
Maar dat is niet wat men hoort

Het ideale verhaal bestaat niet
Maar we hebben wel een kans
Zolang ik jou wil horen is
De cirkel nog in stand
Refrein:
Wat brengt het ons
Wat brengt de wereld
In het tumult dat ons
Zo vaak hard overstemt
Wat brengt het ons
Wat brengt het de wereld
Laat vrede hoorbaar zijn
In de muziek van dit moment

Doopsgezinde Gemeente Almere

Protestantse Kerk Almere Haven

Inloophuis de Ruimte

Huis van de Vrede

School van de vrede